AdfærdsRådgivning

Adfærdsrådgivning er baseret på en stor faglig viden om hundens adfærd og væsen. Gennem rådgivningen får du forståelse for hvordan hunde opfører sig og hvilke behov de har. Adfærdsrådgivning bliver ofte aktuel når du oplever vanskeligheder og problemer i hverdagen med din hund og du ønsker at finde en løsning herpå. Rådgivning kan også tilbydes når du ønsker hjælp til at valg af ny hund i huset, når I har børn og hund sammen eller du ønsker en god start med hunden.

Adfærdsrådgivning er en mulighed hvis din hund:

  • Udviser adfærdsproblemer i hverdagen
  • Er bange eller reaktiv overfor fremmede hunde eller mennesker
  • Ikke kan være alene hjemme
  • Har problemer med renlighed
  • Udviser usikkerhed, angst, frygt eller aggressivitet overfor ting eller lyde
  • Ressourcevogter over bestemte områder eller ting i hjemmet
  • Opfører sig uhæmmet eller opmærksomhedskrævende
  • Gøer, knurrer eller piber uforklarligt

Til trods for vores bedste hensigter misforstår eller tolker vi ofte vores hundes opførsel på uhensigtsmæssig vis, hvilket kan resultere i problemadfærd hos hunden.

Det kan derfor være nødvendigt at lave en dybdegående analyse af hundens adfærd, dens omgivelser samt tidligere erfaringer og oplevelser for at finde årsagen til hundens uønskede adfærd. Kun herigennem er det muligt at guide hunden videre mod en ønsket adfærd og løse problemet.

Adfærdsrådgivning vedrørende adfærdsproblemer starter med et besøg i hundens hjem af ca. 2 timers varighed hvor jeg via et interview analyserer og observerer hundens adfærd i forskellige situationer. Under besøget introduceres midlertidige tiltag og aktuelle spørgsmål besvares.

Her er kan være tale om forskellige former for tiltag som f.eks. Kontra-betingning,  Behavior Adjustment Training: BAT for Fear, Frustration, and Aggression in Dogs, desensibilisering, selvkontrol, selvtillid, habituering samt ny indlæring af  øvelser.

Efter det første rådgivningsbesøg, ca 1-2 uger, fremsendes et personligt målrettet adfærdsprogram med råd og vejledning til fremtidige tiltag samt praktisk træning.  I nogle tilfælde er det mere hensigtsmæssigt, at dele programmet op i flere dele, alt afhængigt af hundes adfærd og løbende tilrettelægge øvelser og tiltag.

Herefter er det individuelt, hvordan samarbejdet skal foregå og hvorvidt efterfølgende rådgivning og træning er nødvendig.

Afhængigt at problemets omfang kan det være en god ide, at supplere med opfølgende besøg.

Når man indgår i en aftale om Adfærdsrådgivning vil der altid være nogle forventninger fra begge parter. Det er derfor vigtigt at gøre sig lidt tanker om sine egne forventninger og ønsker til forløbet. Såfremt forventningerne ikke stemmer overens er det begge parters ansvar at gøre hinanden opmærksomme på dette, da forløbet ellers ikke kan udvikle sig positivt.

Det er altid muligt at maile og ringe til mig undervejs i forløbet, såfremt det er spørgsmål, nye observationer, ændringer i adfærd eller måske en “forsvundet” mail der ønskes sendt igen.

PRISER (Gældende for aftaler mandag-fredag ml. kl. 09-17.00) øvrige tider tillægges 10%.)

HVALPE STARTPAKKE: Har du netop fået din hvalp hjem, eller ønsker du at forbedrede dig godt, på det nye familiemedlem, så er en hvalpe startpakke en oplagt mulighed. Her kan vi snakke om hvalpens behov, realistiske forventninger og opstart af træning.

Jeg kommer gerne hjem til jer og vi kan også mødes hos mig.

Incl. 1 hjemmebesøg af 1½ timers varighed samt individuelt program.

Der tillægges kørsel af 5,00kr. pr. kørt km.t/r fra Gl. Århusvej 30, 8700 Horsens.

Pris:  1295,00kr.

Ønskes der et skriftlig program tilsendt, koster det 250,-kr.

ADFÆRDS STARTPAKKE 1: Vælges når hunden har et mildt adfærdsproblem eller når du blot ønsker generel rådgivning.

Incl. 1 hjemmebesøg af 2 timers times varighed samt individuelt program.

Der tillægges kørsel af 5,00kr. pr. kørt km.t/r fra Gl. Århusvej 30, 8700 Horsens.

Pris: 2200,-kr.

ADFÆRDS STARTPAKKE 2: Vælges når hundens adfærdsproblem er mere omfattende og kræver et længervarende forløb.

Incl. 2 hjemmebesøg af max 2 timers varighed samt individuelt program.

Der tillægges kørsel af 5,00kr. pr. kørt km t/r fra Gl. Århusvej 30, 8700 Horsens.

Pris: 3200,-kr.

Book en Adfærdsrådgivning her: KONTAKT MIG

eller ring direkte på tlf.: 29938100

Tillægstimer i forbindelse med besøg eller efterfølgende beregnes som en enetime på 600,00kr.

Mulighed for at træne hos Horsens Hundecenter, Gl. Århusvej 30, 8700 Horsens, vi råder over store (private) indhegnede arealer.

VIGTIG INFO: Ved afbud senere end 24 før en aftale faktureres med 50% af prisen.