Adfærd

Adfærdsrådgivning er baseret på en stor faglig viden om hundens adfærd og væsen. Gennem rådgivningen får du forståelse for hvordan hunde opfører sig og hvilke behov de har. Adfærdsrådgivning bliver ofte aktuel når du oplever vanskeligheder og problemer i hverdagen med din hund og du ønsker at finde en løsning herpå. Rådgivning kan også tilbydes når du ønsker hjælp til valg af ny hund i huset, når I har børn og hund sammen eller du ønsker en god start med hunden.

Adfærdsrådgivning er en mulighed hvis din hund:

  • Udviser adfærdsproblemer i hverdagen
  • Er bange eller reaktiv overfor fremmede hunde eller mennesker
  • Ikke kan være alene hjemme
  • Har problemer med renlighed
  • Udviser usikkerhed, angst, frygt eller aggressivitet overfor ting eller lyde
  • Ressourcevogter over bestemte områder eller ting i hjemmet
  • Opfører sig uhæmmet eller opmærksomhedskrævende
  • Gøer, knurrer eller piber uforklarligt

Til trods for vores bedste hensigter misforstår eller tolker vi ofte vores hundes opførsel på uhensigtsmæssig vis, hvilket kan resultere i problemadfærd hos hunden.

Det kan derfor være nødvendigt at lave en dybdegående analyse af hundens adfærd, dens omgivelser samt tidligere erfaringer og oplevelser for at finde årsagen til hundens uønskede adfærd. Kun herigennem er det muligt at guide hunden videre mod en ønsket adfærd og løse problemet.

Adfærdsrådgivning vedrørende adfærdsproblemer starter med et besøg i hundens hjem af ca. 2 timers varighed hvor jeg via et interview analyserer og observerer hundens adfærd i forskellige situationer. Under besøget introduceres midlertidige tiltag og aktuelle spørgsmål besvares.

Her er kan være tale om forskellige former for tiltag som f.eks. Kontra-betingning,  Behavior Adjustment Training: BAT for Fear, Frustration, and Aggression in Dogs, desensibilisering, selvkontrol, selvtillid, habituering samt ny indlæring af  øvelser.

Efter det første rådgivningsbesøg, ca 1-2 uger, fremsendes et personligt målrettet adfærdsprogram med råd og vejledning til fremtidige tiltag samt praktisk træning.  I nogle tilfælde er det mere hensigtsmæssigt, at dele programmet op i flere dele, alt afhængigt af hundes adfærd og løbende tilrettelægge øvelser og tiltag.

Herefter er det individuelt, hvordan samarbejdet skal foregå og hvorvidt efterfølgende rådgivning og træning er nødvendig.

Afhængigt at problemets omfang kan det være en god ide, at supplere med opfølgende besøg.

Når man indgår i en aftale om Adfærdsrådgivning vil der altid være nogle forventninger fra begge parter. Det er derfor vigtigt at gøre sig lidt tanker om sine egen forventninger og ønsker til forløbet. Såfremt forventningerne ikke stemmer overens er det begge parters ansvar at gøre hinanden opmærksomme på dette, da forløbet ellers ikke kan udvikle sig positivt.

Det er altid muligt at maile og ringe til mig undervejs i forløbet, såfremt det er spørgsmål, nye observationer, ændringer i adfærd eller måske en “forsvundet” mail der ønskes sendt igen.

Læs mere om priser og de forskellige adfærdspakker under: Adfærdsrådgivning!

Mulighed for at træne hos Horsens Hundecenter, Gl. Århusvej 30, 8700 Horsens, der råder over store (privat) indhegnede arealer.